WITAMY NA STRONIE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego

     "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

 

 

 


 

A k t u a l n o ś c i

 


 

 

SIEDLECKI

DZIEŃ

DZIAŁKOWCA

W

ROD

ZACISZE

 

 

31.08.2019 r Rodzinny Ogród Działkowy Zacisze-Podlasie w Siedlcach świętował 50 – lecie powstania Ogrodu. Na terenie ROD „Zacisze-Podlasie” w Siedlcach działkowcy z siedleckich ogrodów świętowali Siedleckie Dni Działkowca połączone z jubileuszem Ogrodu Zacisze-Podlasie.

Na uroczystości przybyli:  członek OZM p. Edward Filip, Prezydent Miasta Siedlce p. Andrzej Sitnik, kierownik Delegatury PZD w Siedlcach p .Radzikowska Teresa, Dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach p. Jacek Walencik oraz Prezesi Ogrodów w Siedlcach oraz działkowcy.
 
Prezes Ogrodu Zacisze Podlasie Pan Jan Gurba po powitaniu gości i wspólnie odśpiewaniem hymnu działkowców przedstawił  historię ogrodu. Przypomniano nazwiska założycieli i wszystkich osób zapisanych w historię Ogrodu. Zasłużeni Działkowcy odznaczeni zostali odznakami związkowymi.
Członek Okręgowego Zarządu Mazowieckiego p. Edward Filip na ręce Prezesa ROD wręczył pamiątkowy puchar i dyplom  ufundowany przez Prezesa Okręgowego Zarządu Mazowieckiego. Pan Edward Filip złożył życzenia i gratulacje  Prezesowi, Zarządowi i wszystkim działkowcom z okazji tak pięknego jubileuszu. Podkreślił, iż ogród jest cały czas modernizowany i upiększany, jest wizytówką ogrodów w Okręgu Mazowieckim.
Prezydent Miasta Pan Andrzej Sitnik  w swoim przemówieniu zaznaczył, iż ogrody działkowe na trwałe wpisały się w krajobraz Siedlec, służą nie tylko działkowcom ale i mieszkańcom miasta.
Prezydent Miasta Siedlce ufundował i  wręczył nagrody rzeczowe  dla Ogrodów. W tym roku Prezydent ufundował nam dwie kuchnie elektryczne do Domu Działkowca o wartości 1.400 złotych.
Podczas imprezy działkowej zbieraliśmy podpisy nad projektem obywatelskim budowy ulicy Piaskowej.
 

Jak zwykle więcej zdjęć znajdziesie w GALERII - kliknij zdjęcie poniżej

 


 

 


 

 

FOTORELACJA Z WYCIECZKI

DO ROGOWA I ŻYRARDOWA

Zgodnie z planem pracy 2 września odbyła się wycieczka do Arboretum w Rogowie. W drodze powrotnej zwiedzano Żyrardów, gdzie na koniec spędzono miłe chwile przy ognisku.

Więcej zdjęć w GALERII wystarczy kliknąć na zdjęcie powyżej.

 


 

 

 

CIĄGNIK JUŻ ZAKUPIONY

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miasta zakupiliśmy ciągnik ogrodniczy marki Cub Cadet XZ3 122 o szerokości koszenia 122 cm i mocy 12 kW dostosowany do ciągnięcia przyczepki, która także została zakupiona z naszych środków o wartości 2.000 zł.

Dla przypomnienia informujemy, że zakup był wspołcinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000 zł oraz z budżetu miasta Siedlce również 10.000 zł i naszych środków 5.000 złotych.

Oficjalne przekazanie do użytku nastąpi podczas Dnia Działkowca.

Wiecej zdjęć w GALERII.


 

 

 

AKTUALIZACJA = PONIŻEJ DODANO LINK

DO GŁOSOWANIA

 

 

 GŁOSUJEMY !!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 sierpnia 2019 roku rusza głosowanie za projektami, które będą realizowane w 2020 roku w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SIEDLCE .

W roku 2019 jest realizowana III edycja Budżetu Partycypacyjnego, a zwycięskie projekty będą wykonywane w ramach budżetu Miasta Siedlce na rok 2020. Ile do podziału?
Kwota przeznaczona na realizację projektów wynosi 2.645.534,56 zł. Propozycje mieszkańców, które zostały zweryfikowane i zaopiniowane – na te projekty będzie można oddać głosy (każda osoba ma 10 punktów do rozdysponowania).
Głosowanie odbędzie się w dniach od 23 sierpnia do 6 września 2019 roku i zostanie przeprowadzone poprzez:
       1. Głosowanie bezpośrednie za pomocą kart do głosowania, poprzez wrzucenie karty do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2. Karty zostaną udostępnione w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.bip.siedlce.pl w zakładce "Budżet". Głosowanie bezpośrednie jest możliwe od godziny 8:00 w dniu 23 sierpnia 2019 roku do godziny 15:00 w dniu 6 września 2019 roku.
       2. Głosowanie korespondencyjne za pomocą kart do głosowania, poprzez przesłanie karty drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce. O ważności głosu oddanego korespondencyjnie decydować będzie data nadania przesyłki, która nie może być wcześniejsza niż 23 sierpnia 2019 roku i późniejsza niż 6 września 2019 roku.
         3. Głosowanie elektroniczne poprzez stronę:
https://budzet24.pl/umsiedlcebo/desktop od godziny 00:00 w dniu 23 sierpnia 2019 roku do godziny 24:00 w dniu 6 września 2019 roku.

         4. Głosować można także za pomocą kart do głosowania dostępnych w Biurze Zarządu. Tam można je wypełnić i złożyć. Karty zostaną przekazane do Urzędu Miasta.

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec, może on oddać 1 głos. Weryfikacja, czy dana osoba głosowała tylko jeden raz, będzie następować poprzez numer PESEL. Głosować można na wszystkie projekty, co oznacza brak podziału na Okręgi Konsultacyjne.

APELUJEMY, ŻEBY CAŁE 10 PUNKTÓW WPISAĆ W RUBRYCE OBOK ZADANIA

NR 3 "ULICA PIASKOWA OD RONDA PAMIĘCI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ - DOJAZD NA ROD ZŁOTE PIASKI I ETAP".

 

ABY ZAGŁOSOWAĆ WCIŚNIJ TEN PRZYCISK

 

NASTĘPNIE WYSKOCZY OKIENKO Z KARTĄ DO GŁOSOWANIA I JĄ WYPEŁNIĆ.

KAŻDY MIESZKANIEC MA TYLKO JEDEN GŁOS I JEDNĄ MOŻLIWOŚĆ GŁOSOWANIA.

 


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCIECZKI

 Rogów – Żyrardów 02.09.2019r.

Godz.   07.00 Zbiórka uczestników przy Katedrze Siedleckiej w Siedlcach.

07.15 - 11.00 Przejazd do Rogowa k/ Łodzi.                                                                       

11.00 - 13.00 Zwiedzanie Arboretum SGGW z przewodnikiem - Arboretum należy do grupy najcenniejszych, najbogatszych w gatunki i odmiany drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie.

13.00 - 14.00 Zwiedzanie Muzeum  Lasu i Drewna z przewodnikiem – w Muzeum znajdują się piękne spreparowane okazy ponad 300 ptaków i ponad 50 ssaków  pochodzących z różnych obszarów Polski, zamieszkujących różne środowiska, a ponadto bogaty zbiór szyszek z całego świata, ekspozycja grzybów nadrzewnych, „drzewna biblioteka” - kolekcja próbek różnych gatunków drewna.              

14.00 - 15.30 Przejazd do Żyrardowa.

15.30 - 18.00 Spacer z przewodnikiem po  Żyrardowie – Resursa, Park i Pałac Ditricha, lofty, przejście na plac Jana Pawła II i obiekty, które tu się znajdują (Ratusz, Babiniec, Dom nauczyciela, Kościół farny, szkoła podstawowa, domy robotnicze.

18.00 - 19.30 Ognisko z pieczeniem kiełbasek.
                      *UWAGA Nadleśnictwo zastrzega sobie odwołanie zgody w przypadku zagrożenia  Pożarowego.

19.30 - 23.00 Przyjazd do Siedlec/Zakończenie wycieczki.

 

 


 

 

 

 


 

Miasto Siedlce wspólnie ze Stowarzyszeniem Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski”

realizuje zadanie pn.

Zakup ciągnika ogrodniczego dla  ROD „Złote Piaski” w Siedlcach

Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”

Informacje dotyczące zadania:

Całkowita wartość: 25.000,00 zł.

Kwota udzielonej dotacji: 20.000,00 zł w tym:

         z budżetu Miasta Siedlce: 10.000,00 zł,

         z budżetu Województwa Mazowieckiego: 10.000,00 zł.

Środki własne ROD: 5.000,00 zł.

Rok realizacji zadania: 2019.


 

Ponad 1,6 mln złotych dla powiatu siedleckiego

Mazowieckie programy wsparcia rozstrzygnięte. Ochrona powietrza na terenie gminy Siedlce, budowa boiska w Izdebkach-Kosnach, zakup rębaka do gałęzi ROD "Cicha Przystań", zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Nowe Opole czy termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnoty - to tylko niektóre inwestycje w powiecie siedleckim ze wsparciem samorządu Mazowsza.

Wśród tych programów wsparcia znalazł się także Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

           W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został również program wsparcia dla działkowców. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły 92 wnioski i wszystkie otrzymały dofinansowanie. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze 2019 samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył blisko 737 tys. zł. W powiecie siedleckim dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł otrzyma 6 projektów. 

           - Ogródki działkowe to doskonałe miejsce do rekreacji, a uruchamiając ten program, zależało nam przede wszystkim na tym, aby zachęcić Mazowszan do aktywnego i zdrowego stylu życia. To dofinansowanie jest szansą dla działkowców nie tylko na modernizację infrastruktury ogrodniczej, ale też stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spotkań w gronie najbliższych - mówiła Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Lp.

Beneficjent

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)

1.

Gmina Siedlce

Zakup rębaka do gałęzi, ROD "CICHA PRZYSTAŃ"

4 800,00

2.

Miasto Siedlce

Zakup rębaka do gałęzi i 4 kamer do monitoringu dla ROD "KOLEJARZ" w Siedlcach

2 800,00

3.

Miasto Siedlce

Założenie monitoringu obejmującego parking ogrodu i biuro zarządu oraz zakup rębaka do gałęzi dla ROD "WIARUS - ROZRYWKA" w Siedlcach

2 800,00

4.

Miasto Siedlce

Zakup ciągnika ogrodniczego dla ROD "ZŁOTE PIASKI" w Siedlcach

10 000,00

5.

Miasto Siedlce

Modernizacja instalacji elektrycznej w ROD "ZACISZE PODLASIE" przy ul. Granicznej w Siedlcach

6 800,00

6.

Miasto Siedlce

Zakup oraz montaż drewnianego domku na narzędzia dla ROD "WITAMINA" w Siedlcach

2 800,00

suma:

30 000,00

Za  www.mazowia.pl - Marek Golec Krajowy Instruktor Fachowy.

Zdjęcia Krzysztof Czyżewski

Nasi prezesi uczestniczyli w akcie podpisywania umów w Pałacu w Korczewie

 


 

 

 
Samorząd Województwa Mazowieckiego uruchomił
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

 

 

 

 

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został program wsparcia dla działkowców. Na sesji Sejmiku w dniu 9 lipca br. przyjęto uchwały w sprawie wsparcia ROD, które złożyły wnioski w tej sprawie. Budowa i modernizacja świetlic, zakup sprzętu ogrodniczego, wymiana oświetlenia i ogrodzeń czy też instalacja monitoringu to inwestycje, które zostaną wykonane w ROD dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza. W ramach programu wpłynęły wnioski 92 ROD z terenu Mazowsza i wszystkie otrzymały dofinansowanie. Ogrody w zależności od zakresu zgłoszonego projektu otrzymały wsparcie w kwotach od 2800 do 10 000 zł. W sumie na realizację 92 projektów w ramach MIAD Mazowsze samorząd województwa przeznaczył blisko 737 tys. zł.

Przedruk ze strony www.mazowiecki.pzd.pl

PS. Nasz ogród również złożył wniosek o dofinansowanie zakupu traktorka ogrodniczego o wartości 25.000 zł. Dofinansowaie z MIAD 10.000 zł. czyli jedno z najwyższych. Drugie 10 tysięcy dołoży Prezydent Miasta. Nasz koszt to 5.000 zł. Jak widać wystarczy napisać dobry wniosek, a pieniądze same spłyną do ogrodu.

 


 

 

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie racjonalnego zużycia wody w rodzinnych ogrodach działkowych w związku ze zjawiskiem globalnego ocieplenia

 

 

Zjawisko globalnego ocieplenia jest w dużej mierze uwarunkowane wzrostem stężenia w atmosferze tzw. gazów cieplarnianych - dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i freonów, które utrudniają wypromieniowanie ciepła z Ziemi. Emisja dwutlenku węgla odgrywa decydującą rolę w procesie globalnego ocieplenia, dlatego główne działania podejmowane na międzynarodowych naradach klimatycznych, mają na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii źródeł odnawialnych oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Innym sposobem łagodzenia zmian klimatycznych, poprzez zmniejszenie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze, jest „pochłanianie” gazu przez rośliny w procesie fotosyntezy. Największe znaczenie w „pochłanianiu” CO2 mają  drzewa takich gatunków jak: wierzba, topola i brzoza. W tym kontekście, w planowaniu przestrzennym miast, powinno się zwrócić uwagę na ilość terenów zielonych w strefach zurbanizowanych oraz rolę rodzinnych ogrodów działkowych w redukcji dwutlenku węgla w aglomeracjach miejskich.

Postępujące ocieplenie klimatu niesie ze sobą daleko idące konsekwencje. Skutki wzrostu średniej temperatury powietrza przy powierzchni Ziemi to: występowanie ekstremalnych zdarzeń pogodowych takich jak gwałtowne burze, huragany i powodzie oraz długotrwałe efekty jak pustynnienie czy wymieranie gatunków. W ostatnich tygodniach mamy możliwość obserwacji niecodziennych warunków pogodowych, które są związane ze zmianami klimatycznymi. Dlatego należy podjąć świadome działania, mające na celu ochronę naturalnych walorów przyrody, przy jednoczesnym racjonalnym użytkowaniu jej zasobów.

Polska jest jednym z uboższych krajów w Europie pod względem zasobów wodnych. W ostatnim okresie w różnych rejonach kraju występowały ograniczenia w dostępie do wody. Z tego względu istnieje pilna potrzeba kontroli zużycia wody, również na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Woda, która bezsprzecznie jest niezbędna do życia ludzi, roślin i zwierząt, w obecnych okolicznościach powinna być wykorzystywana z dużą rozwagą. 

Biorąc pod uwagę konieczność nawadniania wielu upraw, prowadzonych na terenie działek w rodzinnych ogrodach działkowych, należy podjąć odpowiednie działania, mające na celu ograniczenie zużycia wody, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wzrostu roślin i funkcjonowania ogrodu.

Ważnym zadaniem spoczywającym na każdym użytkowniku działki, jest racjonalne gospodarowanie wodą. Z tego względu należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas nawadniania upraw, maksymalnie ograniczać straty wody, stosując odpowiednią porę i technikę podlewania.

 1. Pora dnia: rośliny należy podlewać przed wieczorem - nigdy nie nawadnia się upraw w czasie pełnego nasłonecznienia.
 2. Gleba: powinna być odpowiednio zwilżona w okolicach strefy korzeniowej. Dla płytko korzeniących się roślin właściwa głębokość zwilżenia to 10–15 cm, średnio korzeniących się  15–22 cm, a dla tych roślin, które wytwarzają korzenie sięgające głęboko w profil gleby 25–35 cm i więcej.
 3. Nie trzeba podlewać codziennie. Efektywniejsze i bardziej korzystne dla roślin jest podlewanie mniej częstotliwe, a bardziej obfite (lepiej rzadziej a głębiej). Przykładowo, w celu dostarczenia wody na głębokość 10 cm, należy równomiernie rozprowadzić 10 l wody na 1 m2 powierzchni gleby. Płytkie podlewanie jest nieefektywne ze względu na duże straty (woda paruje z gleby). Poza tym niedobór wody sprawia, że korzenie ulegają deformacji (warzywa korzeniowe) lub rośliny wytwarzają liczne drobne korzenie.
 4. Rośliny nie zawsze potrzebują stałego dostępu wody. Aby pobudzić rozwój systemu korzeniowego, we wczesnej fazie wzrostu trzeba obficie podlać po posadzeniu, a potem ograniczyć dostarczanie wody. Stały dostęp wody ogranicza rozrost korzeni i obniża wytrzymałość roślin na późniejsze susze.
 5. Można „zatrzymać” wodę na dłużej stosując ściółkowanie. Po wieczornym nawadnianiu warto wokół roślin rozłożyć ściółkę
  np. ze świeżo skoszonej trawy. Taki zabieg ograniczy wyparowywanie wody z gleby (ewaporację) i ułatwi przenikanie wilgoci w głąb profilu glebowego.
 6. Gromadzenie wody deszczowej pochodzącej z opadów atmosferycznych, to przykład poszanowania dla jej naturalnych zasobów, zapewnienie dostępu do wody i oszczędność pieniędzy.

Rodzinne Ogrody Działkowe tworzą strefy zieleni miejskiej, które mogą wywierać wpływ na warunki mikroklimatyczne. Jako mieszkańcy Ziemi, musimy czuć się współodpowiedzialni za jej przyszłość. Działkowcy są szczególnie związani z przyrodą, a ich działalność ma duży wpływa na środowisko przyrodnicze. Dlatego ochrona i racjonale wykorzystanie zasobów naturalnych, powinny być zadaniem realizowanym priorytetowo przesz wszystkich działkowców i wszystkie struktury Polskiego Związku Działkowców.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 2 lipca 2019 r.

 


 

 


 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 
Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z montażem skrzynek licznikowych na słupach.
Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:
Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE) NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395
Biuro Zarządu 608583825 www.zlotepiaskisiedlce, mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest montaż skrzynek licznikowych z podlicznikami na słupach w alejkach ogrodowych.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na wykonaniu przyłącza, które powinno być wykonane w następujący sposób:
 1. Skrzynka na liczniki z czterema polami pomiarowymi min. 40x40 cm, termoutwardzalna, z pierścieniem w puszcze rozgałęźnej wyposażona w zamek, co najmniej 2 kluczami, umieszczona na słupie energetycznym w alejce.
 2. Wyposażenie jednego pola pomiarowego:
 • licznik zużytej energii elektrycznej typu – elektroniczny modułowy;
 • zabezpieczenie typu S 301 C20.
 1. Skrzynka podłączona do sieci napowietrznej za pomocą przewodu elektrycznego typu YKY 4x6mm2 na uchwytach dystansowych na słupie.
 2. Wyjście spod licznika do dotychczasowego przyłącza na słupie za pomocą przewodu typu YDY 2x4mm2.
 3. Pola licznikowe powinny być oznaczone numerem działki.
 4. Liczniki i zabezpieczenie przedlicznikowe w jednej obudowie np. 3-3.
Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:
 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach.
Ogólne warunki zamówienia
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 5. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 6. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 7. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 8. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 9. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Kryterium oceny ofert:
 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 70 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.
Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA SKRZYNKI LICZNIKOWE. Oferty należy składać do dnia 27.06.2019 roku do godziny 18.00.
Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ogłasza przetarg na wykonanie projektu technicznego i robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu przewodu wodociągowego.

Nazwa i dane kontaktowe Zamawiającego:
Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski” w Siedlcach ul. Piaskowa 235, 08-110 SIEDLCE (adres do korespondencji ul. Przymiarki 70, 08-110 SIEDLCE) NIP 821-20-87-145       REGON  007015915-05395
Biuro Zarządu 608583825  www.zlotepiaskisiedlce, mail: biuro@zlotepiaskiesiedlce.pl
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest przygotowanie zadania inwestycyjnego - przebudowa sieci wodociągowej z odtworzeniem dróg wewnątrz-ogrodowych wraz z przywróceniem ciśnienia na poszczególnych działkach.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na realizacji zadania systemem projektuj i buduj w następującym zakresie:
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego projekt koncepcyjny i wartość robót budowlanych dla wykonania nowego przewodu wodociągowego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Złote Piaski” o szacunkowej długości 17 000m.
- wykonanie szczegółowego projektu technicznego oraz wykonanie odcinka przewodu wodociągowego, zgodnie z podanymi poniżej parametrami
1. Wykonanie przewodu wodociągowego dn110 PE100 SDR17 PN10 długości około 600mb w alejkach głównych na ternie ROD „Złote Piaski”.
2. Wykonanie przewodu wodociągowego dn63 PE100 SDR17 PN10 długości około 120mb w alejkach bocznych na terenie ROD „Złote Piaski”.
3. Wykonanie przewodu wodociągowego dn25 PE100 SDR17 PN10 od przewodu dn63 do każdej z działek wraz z montażem zaworu czerpalnego na terenie działki. Do wykonania będzie 128 szt. odcinków po około 5mb każdy.
4. Wykonanie niezbędnych zsuw do strefowego odcięcia przewodów.
5. Likwidacja istniejącego przewodu wodnego poprzez jego częściowe zamknięcie.
Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót:
 1. Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.); w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych;
 2. Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu;
 3. Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Złote Piaski” w Siedlcach.
Ogólne warunki zamówienia:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu robót w formie aneksu do umowy po uzyskaniu dotacji z jednostki nadrzędnej PZD.
 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 3. Wykonawca przedstawi aktualny odpis o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy.
 5. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 listopada 2018r.
 6. Gwarancja na wykonane prace minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 7. Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 8. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 9. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Kryterium oceny ofert:
 1. Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 70 %;
 2. Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 15%;
 3. Gwarancja – kryterium długości udzielonej gwarancji na wykonanie robót – 15%.
Oferty prosimy przesyłać na adres email: biuro@zlotepiaskisiedlce.pl lub w Biurze Zarządu przy ulicy Przymiarki 70 w godzinach jego pracy, w tytule wiadomości należy wpisać: PRZETARG NA WODOCIĄG. Oferty należy składać do dnia 27.06.2019 roku do godziny 18.00.
Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 


 

UTWARDZENIE WJAZDU W BRAMIE NR 10

Działkowcy po otrzymaniu zawiadomień o opłatach doznali szoku i wielu z nich z pretensjami przyszło do Biura Zarządu. Na co wy wydajecie nasze pieniądze. Napychacie sobie kieszenie – mówili.

Oto jeden przykładów. Nieprzewidziany wydatek na naprawę wjazdu na ogród w bramie Nr 10. Wielokrotnie naprawiano tam nawierzchnię, ale jest to specyficzne miejsce, bo woda spływa z góry i skutecznie niweczy nasze działania. Tym razem został tam nasypany i ubity drobny gruz, którego mamy nadzieję woda nie wypłucze.

Przedsięwzięcie kosztowało dwa i pół tysiąca złotych.

 


 

 

 

 

Spotkanie Klubu

Seniora

ZDROWIE

 

 

 

 

Tradycyjnie gościliśmy w progach naszego Domu działkowca seniorów z klubu ZDROWIE. Przewodnim tematem spotkania było wspomnienie dnia matki i ojca.

Więcej zdjęć w GALERII

 


 

NOWY PLAC ZABAW DLA DZIECI OFICJALNIE OTWARTY.

 

29 maja gościliśmy w naszym ogrodzie dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Słoneczna Dolina” i była to okazja do oficjalnego otwarcia nowego placu zabaw dla dzieci ufundowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlicach, jako rekompensatę za umieszczenie na naszym ogrodzeniu bilbordów promujących czystą energię. Dla ścisłości jedną z huśtawek ufundował także Prezydent Miasta Siedlce, jako nagrodę dla ogrodu. Otwarcia dokonał Prezes Zarządu Jerzy PSTRĄGOWSKI zapraszając dzieciaki do zabawy. (szkoda, że wujek Krzysiek nie zrobił zdjęć naszych zabawek).

Wizyta przedszkolaków w naszym ogrodzie związana była organizacją pikniku dla dzieci z przedszkola wraz z ich rodzicami, z okazji Święta Rodziny.

Chociaż pogoda nie dopisała w pikniku wzięło udział  kilkudziesięcioro dzieci z rodzicami, a nawet z rodzeństwem. Organizatorzy zapewnili moc gier i zabaw. Nie zabrakło również dmuchanych atrakcji.

Wizyta przedszkolaków w naszym ogrodzie staje się powoli tradycją. I tak trzymać, bo statutowym celem PZD jest prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz działkowców, ich rodzin oraz społeczności lokalnych.

Więcej zdjęć w zakładce GALERIA


 

Przedruk artykułu z Tygodnika Siedleckiego

 

Plotka ma to do siebie, że zaciera się różnica, czy ktoś chce dać, czy wyciąga rękę po cudze.

A ludzie różnie mówią

Kiedy opłaty wzrosły do ponad 500 złotych, pojawiły się plotki, że miasto sięga do kieszeni działkowców, że to oni będą finansować budowę drogi do prywatnych willi. Prezes ROD „Złote Piaski” już myślał, że wywiozą go na taczkach. Jednak ci, którzy wysłuchali jego argumentów, w całości poparli propozycję prezesa. Bo za wieloletnie zaległości trzeba zapłacić. Bez tego największe w całym regionie ogrody „Złote Piaski”, na których jest blisko 1300 działek, przestaną funkcjonować.

 Taka skala i tempo podwyżek dla wielu działkowców mogą być rzeczywiście szokujące. Minęły już, bowiem czasy, kiedy rodzinne ogrody działkowe, tworzone zresztą przed laty z myślą o ubogich emerytach, były tanie w utrzymaniu. W tej chwili tradycyjny ogródek jest już znaczącym wydatkiem. Wiedzą to dobrze posiadacze działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Złote Piaski” w Siedlcach. Jeszcze 3 lata temu roczna oplata wynosiła około 200 złotych, w roku ubiegłym już 300. Tegoroczna stawkę ustalono już na ponad 500 złotych. Nie licząc opłat za zużytą energie elektryczną.

- Chyba już pogłupieli - komentują niektórzy działkowcy. - Emerytów, którzy w ogrodach mają swoje oazy na stare lata, nie stać na takie opłaty.

Tak dużą podwyżkę zaproponował zarząd ROD „Złote Piaski”. Ostateczną decyzję o przyjęciu takich stawek podjęło jednak walne zebranie, w którym mogli uczestniczyć wszyscy działkowcy. Jest ich ponad 1600. Tymczasem w walnym wzięło udział zaledwie 135 działkowców (8 procent). Prezes ROD „Złote Piaski”, Jerzy Pstrągowski szczegółowo tłumaczył, z czego wynika tak drastyczna podwyżka opłat za 2019 rok. I zrobił to najwyraźniej bardzo przekonująco. Wszyscy z uczestników walnego poparli, bowiem zaproponowaną podwyżkę!

Kiedy jednak działkowcy zaczęli otrzymywać rachunki, zrobiło się wielkie zamieszanie. A na temat przyczyn podwyżki zaczęły krążyć plotki. Powielane głównie przez tych, którzy nie uczestniczyli w walnym.

- Od początku maja było już u mnie ponad 70 osób, które, często z wyrzutami i pretensjami, komentowały podwyżkę - mówi Jerzy Pstrągowski. - Już myślałem, że mnie na taczce wywiozą. Ze zdziwieniem dowiadywałem się, że opłaty zostały podniesione, bo działkowcy mają finansować budowę ulicy Piaskowej, która zapewnia dojazd do ogrodów, ale należy do miasta. Do dziś otrzymuje w tej sprawie pisma a plotki nie cichną. Dlatego chcę je zdecydowanie zdementować. Działkowcy nie dołożą nawet złotówki do ewentualnej budowy ulicy Piaskowej. Nie ma zresztą nawet takiej formalnej możliwości. Nasz fundusz rozwoju może być przeznaczany jedynie na inwestycje i remonty w samym ogrodzie, a nie udział w inwestycjach miasta.

Skąd więc takie poruszenie i informacje, że niezbyt zasobni działkowcy mają płacić za to, co powinno finansować miasto?

Na walnym zebraniu działkowców byli także przedstawiciele Bezpartyjnych Siedlec, ale tylko gościnnie. Rozdawali drzewka oraz zbierali podpisy popierające budowę ulicy. Tyle tylko, że chodziło o wsparcie inwestycji nie z kieszeni działkowców, ale w ramach tak zwanego budżet