Historia ogrodu                

         

        Dnia 11 lipca 1980 roku pismem o nr  GT 8236/5/80 Wydział Gospodarki Terenowej Urzędu Miasta przekazał Wojewódzkiemu Zarządowi Ogrodów Działkowych teren o pow. 37,2 ha pomiędzy ulicami Piaskowa i Przymiarki na  urządzenie ogrodów działkowych. Powstały 2 ogrody POD "Złote Piaski" i Zdrowie". Dwa lata  wcześniej powstał również na tym terenie POD „Rekax”.

       W grudniu 2013 roku podjęto decyzję o połączeniu ogrodów działkowych. Przyjęto wówczas nazwę i tradycje największego z trzech ROD „Złote Piaski”, dlatego w tym roku uroczyście obchodzimy 40 lecie istnienia naszego ROD.

         Na Walnym Zebraniu Działkowców w dniu 18.07.1980 roku przyjęto nazwę dla ogrodu obejmującego  26,03 ha jako POD „Złote Piaski”.  Wytyczono 612 działek i przekazano użytkownikom  z  20 zakładów pracy. Ogród został zarejestrowany w Krajowej Radzie POD pod nr A XXXVI-2777-20/ A XXXVI-20-2777. Wybrano Zarząd, Komisje Rewizyjną i Rozjemczą. Pierwszym prezesem został p. Edward Czarnocki.

      Już w październiku 1980 roku prezesem został p. Mieczysław  Arczewski, a w czerwcu 1981 roku nowym prezesem Ogrodu został p. Jerzy Kupiec. W marcu 1983 roku prezesem został p. Wiktor Bury, który pełnił tę funkcję do roku 1985. W tym okresie na terenie ogrodu postawiono 6 tablic ogłoszeniowych, zajmowano się budową dróg  wewnątrzogrodowych, których jest   3268 mb o szerokości 5 mb i 5109 mb alejek o szerokości 3 metrów. Zbudowano także drogi dojazdowe od strony Przymiarki i Piaskowej. W urządzaniu ogrodu partycypowały zakłady pracy.  Wykonano linię energetyczną naziemną o długości 5945 mb i podziemną 660 mb, którą finansował Urząd Miasta. Dużym problemem było zalewanie działek na terenach podmokłych, dlatego rozważano przeprowadzenie melioracji na terenie Ogrodu.

      W 1984 roku wykonano ogrodzenie od strony zachodniej i północnej z siatki na słupkach 1438 mb, a od strony południowej metalowe na podmurówce 276,5 m z trzema bramami, które nieodpłatnie  wykonał Mostostal. Zakończono roboty ziemne związane z rozprowadzeniem sieci wodnej do działek, która ma długość 6000m . Przy wyrównywaniu dróg po robotach ziemnych z dużą pomocą przyszedł  Rejon Dróg Publicznych udostępniając spychacze. Rozpoczęto budowę domu gospodarczego – Domu Działkowca, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego. W 1985 roku zakończono budowę 2 hydroforni po 224,7 m3 każda i dwie studnie głębinowe wraz ze strefą ochronną po 60 m każda.

       Po śmierci prezesa Wiktora Burego,  prezesem został  od października 1985 r. p. Kazimierz Dymicki. Za jego kadencji zakończono budowę sieci wodociągowej, której koszty budowy w 40% pokryły zakłady pracy. W lutym 1987 roku oddano pod zagospodarowanie Dom Działkowca o kubaturze 1038 m3, pow. zabudowy 309,5 m2 i pow. użytkowej 261,5m2. Uroczyste otwarcie odbyło się 14.01.1987 r. W tym też czasie prowadzono melioracje ogrodu.

       W maju 1989 roku rezygnację z funkcji prezesa złożył p. Kazimierz Dymicki i nie było następcy. Do marca 1990 roku obowiązki Prezesa pełnił p. Wiesław Soroczyński, następnie na walnymi zebraniu w marcu 1990 r. wybrano prezesem p. Leonarda Radomyskiego.

     W czasie prezesury p. Radomyskiego urządzono plac zabaw dla dzieci o powierzchni  5151 m2, położono krawężniki  wzdłuż ulicy Przymiarki o długości 576 metrów.

      W kwietniu 1992 roku prezesem został p. Jan Bajbak. W czerwcu 1993 roku w świetlicy naszego Domu Działkowca obradował III Wojewódzki Zjazd PZD. Nasi działkowcy zostali wybrani do Plenum Zarządu Wojewódzkiego oraz do jego Prezydium. Zakupiono ciągnik do koszenia trawy, rozdrabniacz do gałęzi.

        W marcu 1996 roku wybrano nowy Zarząd, a prezesem został p. Stefan Ornoch, który pełnił tę funkcje do września 2003 roku. W tym okresie  w 1997 roku nastąpiła kradzież 3 sprężarek oraz podpalenie hydroforni, a wiec zajęto się odbudową tych urządzeń. Zakupiono 150 kompletów nakryć stołowych do Domu Działkowca. Dodatkowo zamelinowano 16 działek w rejonie FSO I VIS.  Ogród uczestniczył w wojewódzkich konkursach o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu. Zajmował wysokie lokaty i za to otrzymywał nagrody ufundowane przez Urząd Miasta. Systematycznie dbano i poprawiano nawierzchnie dróg, modernizowano sieć wodociągową, zakupywano sprzęt dla działkowców, gdyż poprzedni został skradziony w czasie włamania do magazynu w Domu Działkowca.

      Nawiązano ścisłą współpracę z Policją i Strażą Miejską w celu poprawienia bezpieczeństwa na działkach. W dniu 15.03.2000 roku został podpisany akt notarialny pomiędzy Urzędem Miasta w Siedlcach, a PZD w Warszawie na użytkowanie wieczyste terenu na okres 40 lat. Organizowano Dzień Dziecka przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 i przedszkolami nr 13 i 20.  Nawiązano współpracę z klubem Seniora Stokrotka. W 2001  roku przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz działkowców dotkniętych powodzią.

       W 2001 roku wymieniono ogrodzenie ogrodu od strony Piaskowej i pól /siatka i słupki/. Ogród uczestniczył w Krajowym konkursie o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu uzyskując puchar i nagrodę pieniężną za wysoką ocenę pracy Zarządu. W roku 2002 w Domu Działkowca zamontowano urządzenie do uzdatniania wody. Nawieziono drogi żwirem. W roku 2003 przeprowadzono generalny remont dachu na Domu Działkowca.

        We wrześniu 2003 roku w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia gospodarza  Ogrodu p. Tadeusza Ptasznika, który pełnił tę funkcję od 1986 roku nastąpiła reorganizacja Zarządu. Prezesem została p. Teresa Szymko, a gospodarzem p. Stefan Ornoch. W roku 2004 przeprowadzono remont kuchni, łazienek, holu i zaplecza biurowego polegający na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej i ułożeniu glazury i terakoty. Rozpoczęto również akcje wywożenia śmieci z ogrodu poprzez podstawianie dwa razy w roku kontenerów, aby działkowcy nie zaśmiecali ogrodu oraz terenów wokół ogrodu.

           W 2005  roku wybudowano parking dla samochodów od strony ul Przymiarki i  wymieniono ok. 120 metrów sieci wodociągowej. Wykonano przy pomocy sponsorów tablicę z planem Ogrodu, którą ustawiono przy Domu Działkowca. Zorganizowano uroczysty Dzień Działkowca połączony z jubileuszem 25 lecia istnienia.

         W 2006 roku wykonano remont świetlicy w Domu Działkowca poprzez wymianie oświetlenia i karniszy, ułożono terrakotę w zapleczu magazynowym. Wykonano dwie nowe tablice ogłoszeniowe z planem Ogrodu, ułożono 150 m2 kostki brukowej na alejkach i  placu przy Domu Działkowca. Na terenie Ogrodu zorganizowano Mazowieckie Dni Działkowca, w których udział wzięło ponad 500 działkowców z całego województwa mazowieckiego. Zadaniem Zarządu było zabezpieczenie logistyczne imprezy w postaci przygotowania posiłków dla uczestników. Z okazji tej imprezy w Ogrodzie gościł Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki.

         W  roku 2007 została wymieniona brama Nr 4 od strony ulicy Przymiarki. Ze względu na częste awarie dokonano przebudowy kanalizacji w Domu Działkowca, wykonano również nową szatnię . Zostało pomalowane ogrodzenie zewnętrzne od ulicy Przymiarki. Zorganizowano Dzień Dziecka z licznymi atrakcjami oraz Dzień Działkowca z zabawą taneczną.

          W 2008 roku również zorganizowano Dzień Dziecka i Dzień Działkowca. Ogród brał udział w konkursie o miano najlepiej zagospodarowany ogród  działkowy w województwie mazowieckim zajmując drugie miejsce. Zgodnie z planem pracy Zarząd zorganizował wycieczkę do Kozienic. Zakupiono kosiarkę traktorową oraz zestaw komputerowy. Wykonano modernizację sceny w świetlicy Domu Działkowca. Na wniosek działkowców wykonano dodatkową furtkę w ogrodzeniu od ulicy Piaskowej, uzupełniono nawierzchnię na drogach wewnętrznych Ogrodu.

          W 2009 roku zorganizowano również wycieczkę do Gospodarstwa Ogrodniczego w Końskowoli połączoną ze zwiedzaniem Kazimierza Dolnego i zamku w Janowcu. Wymieniono bramę Nr 5 oraz dwa okna w Domu Działkowca. Wykonano stoły biesiadne i ocieplono styropianem pomieszczenie magazynowe, zakupiono przyczepkę do kosiarki.   

       W 2010 roku Ogród obchodził jubileusz 30 lenia istnienia. W uroczystości z tej okazji uczestniczyła Prezes Okręgowego Zarządu Mazowieckiego p. Grażyna Franke oraz Prezydent Miasta Siedlce p. Wojciech Kudelski. W czerwcu w ramach współpracy z placówkami oświatowymi goszczono dzieci z Przedszkola Nr 20. Natomiast w sierpniu na terenie Ogrodu Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował wczasy dla seniorów. Zostało zakupione 120 nowoczesnych krzeseł do świetlicy. Wymieniono pozostałe okna w Domu Działkowca.

        W 2011 roku zostały ustawione na stałe w okresie wegetacyjnym  kontenery na śmieci. Zakupiono urządzenia do ćwiczeń fitness na  świeżym powietrzu. W tym roku zorganizowano również wczasy dla seniorów i wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Siedlcach przeprowadzono treningi z kijkami nording walking

         W 2012 roku zostały zamontowane żaluzje antywłamaniowe w drzwiach wejściowych do Domu Działkowca. Kontynuowano porządkowanie drzewostanu na terenach ogólnych Ogrodu. Wycinka kilku dużych drzew wywołała kontrowersje wśród działkowców. Posypały się protesty i skargi konsekwencją czego była dymisja na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w kwietniu 2013 roku ponad połowy składu Zarządu.

           W związku z powyższym Uchwałą Nr  48/2013 z dnia 29 kwietnia 2013r. Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców w Warszawie został powołany Zarząd Komisaryczny  pod przewodnictwem Jerzego Pstrągowskiego. Zarząd Komisaryczny zmuszony był zrealizować przedsięwzięcia przygotowane przez poprzedni zarząd, a uchwalone na Walnym Zebraniu. W 2013 roku wykonano gruntowny remont świetlicy w Domu Działkowca polegający na ułożeniu terrakoty o powierzchni blisko 100m2, usunięciu szpetnej boazerii i otynkowaniu i pomalowaniu ścian.  Koszt remontu wyniósł 16.875,65 złotych. Dokończono również udrożnienie melioracji z jednoczesnym wykonaniem zastępczego drenażu o długości 60 mb. Koszt tego zadania 14 390,40 złotych.

   Na realizacje obydwu zadań uzyskano dotację z OZM w wysokości 16.50,00 złotych. W 2013 roku Ogród przystąpił do Konkursu o miano najlepiej zagospodarowanego ogrodu działkowego w województwie mazowieckim, w którym zajął I miejsce uzyskując nagrody  o łącznej wartości 6.400,00 złotych. W 2013 roku z inicjatywy Delegatury Rejonowej w Siedlcach dokonano połączenia trzech ogrodów działkowych „Relax”, „Zdrowie” i „Złote Piaski”. Na Nadzwyczajnej Konferencji w dniu 6 grudnia 2013 roku dokonano wyboru Zarządu połączonych Ogrodów. Prezesem Zarządu został Jerzy Pstrągowski.

        Po połączeniu ogród nasz ma powierzchnię 49,0497ha, w tym powierzchnia użytkowa 40,5405 ha, na której wytyczono 1271 działek o średniej powierzchni 300 m2. Nasz ogród działkowy posiada bogatą infrastrukturę techniczną, w której skład wchodzi sieć energetyczna i  wodociągowa z  3 hydroforniami, plac zabaw, drogi i aleje oraz ogrodzony i zamknięty parking dla samochodów. Cały  Ogród jest również ogrodzony.

                    W dniu 26 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze ROD "Złote Piaski". Na zebranie przybyło 216 działkowców. Było to pierwsze zebranie członków PZD po połączeniu ogrodów. Frekwencja przekroczyła ledwie 13%. Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swej działalności za dwa miesiące, bowiem wcześniejszą działalność trzech zarządów oceniana była na zebraniach przed połączeniem. W 2014 roku wykonano przyłącze wodociągowe do sieci miejskiej w Domu Działkowca Relax. Koszt 5 535,00 zł. Zadanie to było przygotowane jeszcze przez Zarząd ROD „Relax”. Drugie zadanie to przebudowa kolektora zbiorczego melioracji w części północnej ogrodu. Koszt 18 900,01 zł. i remont parkingu przy bramie Nr 5. Koszt 8 610,00 zł     

Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 18 kwietnia 2015 roku został wybrany nowy Zarząd ROD. Prezesem został ponownie Jerzy PSTRĄGOWSKI. W tym roku doszło do dużych zmian w składzie Zarządu. Zgodnie ze swą zapowiedzią p. Marek GOLEC złożył rezygnację funkcji I Wiceprezesa i pracy w Zarządzie. Zarząd po długim namyśle przyjął rezygnację, a tym samym na funkcję I Wiceprezesa powołał dotychczasowego Sekretarza Krzysztofa CZYŻEWSKIEGO. Zarząd działając zgodnie na podstawie § 40 Statutu PZD uzupełnił swój skład dokooptowując p. Mariana JASZCZUKA i powierzył mu funkcję Sekretarza.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania w 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. Budowa przyłącza gazowego do Domu działkowca Relax planowany koszt 10.000,00 w rezultacie na to zadanie wydaliśmy 19.555,63 złotych, a spowodowane to było koniecznością montażu pieca gazowego wraz z częścią instalacji CO. Był to warunek przyjęcia przyłącza gazowego przez PGNiG. Na zakup kotła centralnego ogrzewania udało się pozyskać dotację w wysokości 4.000,00 złotych od Prezydenta Miasta Siedlce oraz darowiznę z Zakładu Utylizacji Odpadów w wysokości 1.000,00 złotych. Po wykonaniu części instalacji CO Zarząd postanowił na okres zimowy przenieść tam Biuro Zarządu.
 2. Remont melioracji    planowany koszt 10.000,00 złotych wykonanie 11.779,00 złotych. W zakresie prac było wykonanie studni chłonnej, która ma za zadanie zebranie wody z prawie całego ogrodu w zamian za nieczynną część kolektora biegnącego poza naszym ogrodem.  Udrożniono nieczynne kolektory na terenie kwatery Zdrowie oraz udrożniono odcinek odprowadzający wodę z kwatery Zdrowie do studni chłonnej znajdującej się w najniższym punkcie kwatery Relax. W ten sposób została zakończona modernizacja melioracji w całym ogrodzie. Na realizację tych zadań otrzymaliśmy z OZM dotację w wysokości

W 2015 roku obchodziliśmy Jubileuszu 35 lecia istnienia ROD „Złote Piaski” w Siedlcach. Z okazji 35 lecia istnienia Ogrodu Zarząd przygotował pamiątkowe statuetki, które wręczono zaproszonym gościom. Ostatnim punktem części oficjalnej uroczystości było odsłonięcie pamiątkowego kamienia z okazji Jubileuszu 35 lecia ROD „Złote Piaski”.     W części artystycznej wystąpił Chór Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierownictwem p. Krzysztofa Boruty z Miejskiego Ośrodka Kultury. Zorganizowano także imprezy towarzyszące, a były to stoisko z miodem z tegorocznego zbioru Mistrza Pszczelarskiego Tadeusza Lipińskiego Pasieka – Raczyny gm. Przesmyki. Stoisko autorskie Stanisława Kowalczyka naszego poetę i animatora kultury. Wystawa prac malarskich i rzeźb Małgorzaty Pawelec działkowiczki naszego ROD.

W dniu 3 sierpnia zgodnie z planem pracy rozpoczęły się "Wczasy na działkach" zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Relacja z wczasów została zamieszczona na stronie internetowej Krajowej Rady PZD oraz w „Informatorze działkowca” z września 2015 roku. O wczasach na działkach pisał także Tygodnik Siedlecki”.

Zgodnie z przyjętym planem pracy na 2015 rok w dniu 13 sierpnia Zarząd ROD zorganizował wycieczkę do Ziołowego Zakątka w Korycinach k/Siemiatycz. W wycieczce wzięło udział 50 działkowców naszego Ogrodu i słuchacze UTW, z którym współpracujemy.

 

 W 2016 roku doszło do kolejnych zmian w składzie Zarządu W roku sprawozdawczym nastąpiła zmiana w składzie Zarządu. W związku z zapowiedzią gospodarza pana Józefa WOJTKOWSKIEGO o rezygnacji z pracy Zarząd zaproponował objęcie funkcji gospodarza panu Andrzejowi MICHALAKOWI, dotychczasowemu członkowi Zarządu.  Pan MICHALAK przyjął tę propozycję, w zawiązku z tym złożył rezygnację z pracy w Zarządzie. Na następnym posiedzeniu Zarząd dokooptował do swego składu dotychczasowego gospodarza pana Józefa WOJTKOWSKIEGO. Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania w 2016 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. Remont Domu działkowca Relax II etap koszt  43.478,56  złotych. Tym samym został zakończony remont i rozpoczęło tam pracę Biuro Zarządu.
 2.  Remont sieci wodociągowej koszt 3.484,23 złotych. W zakresie prac było sprawdzenie przepustowości rur wodociągowych w obrębie kwatery Relax. W czasie prac okazało się, że średnica rur jest w 90% zapchana mułem żelazowym. Wykonanie tych prac pomogło Zarządowi podjąć decyzję o remoncie całej sieci wodociągowej, bo taka sytuacja jest na terenie całego Ogrodu.
 3. Remont dróg ogrodowych koszt 5.166,00 złotych. Zadanie to zostało zrealizowane, ale efekt był marny. Nasze drogi niestety tak jak cała infrastruktura wymagają gruntownego remontu.

 

Zgodnie z planem inwestycji uchwalonym w 2016 roku zakupiono również laptop do Biura Zarządu. Zakup laptopa był koniecznością, ponieważ w naszym Ogrodnie cała obsługa i zarządzanie sprawami działkowców i ogrodu jest prowadzona elektronicznie.

Na planowane w 2016 roku zadania inwestycyjno-remontowe uzyskaliśmy dotację z Okręgu Mazowieckiego PZD w wysokości 12.000,00 złotych.

Ponadto zostały wykonane dwie nowe tablice ogłoszeń. Tablice wykonała po kosztach materiałów nasza zaprzyjaźniona firma Volant z Nowego Opola. Wymieniony został także piach w obydwu piaskownicach.

 

W dniu 1 sierpnia zgodnie z planem pracy rozpoczęły się wczasy na działkach pod hasłem „Lato seniora” zorganizowane wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

 

Zgodnie z przyjętym planem pracy Zarząd ROD zorganizował wycieczkę do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu i Muzeum Ziemi w Białowieży. W wycieczce wzięło udział 50 działkowców naszego Ogrodu.

W 2016 roku ogród nasz uczestniczył w okręgowym konkursie „Wzorowy ogród”, gdzie zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce. W nagrodę otrzymaliśmy 2.500,00 złotych i puchar. Otrzymaliśmy również nagrodę od Prezydenta miasta Siedlce w wysokości 1.500,00 złotych, za którą nieco dopłacając kupiliśmy telewizor.

Zarząd wystąpił z oficjalnym pismem do Prezydenta Miasta Siedlce o zgodę na umieszczenie w naszym logotypie herbu miasta. Zgodę taką otrzymaliśmy jest to chyba jedyny taki przypadek w Polskim Związku Działkowców, że ogród uzyskał zgodę na wykorzystanie herbu miasta i posiada oficjalne logo Ogrodu.

 

W maju 2017 roku zmarł długoletni Prezes Zarządu Stefan ORNOCH, a pod koniec marca zmarł długoletni gospodarz Ogrodu „Relax” Tadeusz MARCZAK.

W 2017 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 1. modernizacja sieci energetycznej o wartości 10 032,91 złotych. W ramach modernizacji zostało zainstalowane 23 skrzynek licznikowych oraz zlokalizowano i naprawiono uszkodzenie kabla ziemnego. Następnym zadaniem był remont sieci wodociągowej o wartości 19 200,00 złotych. W ramach tego zadania został wykonany pilotażowy odcinek nowej nitki wodociągowej w rejonie kwatery Zdrowie. Ze względu na bardzo zły stan rur konieczna jest ich wymiana. Ponieważ dotychczasowy rurociąg biegnie pomiędzy działkami to zastąpienie ich nowymi jest niemożliwe, dlatego postanowiono poprowadzić nowe nitki alejkami. W ten sposób wykonano 250 metrowy odcinek nowego rurociągu, co znakomicie rozwiązało problem braku wody w tym rejonie.
 2. remont melioracji z odtworzeniem nawierzchni dróg ogrodowych  koszt 40 000,00 złotych, za co wykonano 240 m rurociągu i wybudowano dwie studnie chłonne z osadnikiem wstępnym.
 3. remont zaplecza kuchennego Domu działkowca to kolejne zadanie wykonane w 2017 roku koszt 5 000,00 złotych. W ramach tego przedsięwzięcia ułożono glazurę w pomieszczeniu po byłym biurze i wykonano profesjonalny zlewozmywak gastronomiczny.

Na planowane w 2017 roku zadania inwestycyjno-remontowe otrzymaliśmy dotację z Okręgu Mazowieckiego PZD w wysokości 9 600,00 złotych.

 

Tytułem próby Zarząd zbudował dwie osłony śmietnikowe, co wpłynęło na poprawę estetyki Ogrodu.

W dniu 21 sierpnia Zarząd ROD zorganizował wycieczkę do Puław i Konskowoli. W wycieczce wzięło udział 40 działkowców naszego.

 

W okresie od sierpnia do listopada dokonano około 160 włamaniach do altan na terenie ROD. Komisja Bezpieczeństwa zorganizowała spotkanie przedstawicieli Policji z działkowcami. Podjęte działania doprowadziły do ujęcia i osądzenia sprawcy włamań.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania na 2018 rok przyjęliśmy do realizacji następujące zadania remontowe:      

 1. Modernizacja sieci energetycznej za 76 500,00 zł.  zamontowano 40 skrzynek licznikowych. Na realizację tego zadania zgodnie z naszym wnioskiem otrzymaliśmy dotację z Okręgu Mazowieckiego PZD w wysokości 15 000,00 złotych.
 2. Zakupy środków trwałych to dwie lodówki za 1 950 złotych i zmywarka do naczyń za 1 400,00 zł.

Ponadto w 2018 roku zrealizowano trzy dodatkowe zadania, a były to:

 1. osłona śmietnikowa przy placu zabaw o wartości 2 800,00 zł.;          
 2. brama wjazdowa Nr 1, wykonana została według naszego projektu, nieodpłatnie przez MOSTOSTAL, a  firma ZELTECH zamontowała ją także nieodpłatnie na właściwym miejscu.
 3. Plac zabaw dla dzieci o łącznej wartości 25 693,00 zł. środki na ten cel pochodziły z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Natomiast za nagrodę Prezydenta miasta Siedlce w wysokości 1 600,00 zł została zakupiona dodatkowa huśtawka na plac zabaw.

12 października 2018 roku, z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka, nasz ogród działkowy odwiedziły przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Dolina". W trakcie pobytu dzieci spacerowały pomiędzy ogródkami w poszukiwaniu jesieni. Po przechadzce odbyło się ognisko, na którym upieczone zostały ziemniaki oraz kiełbaski.

Zgodnie z planem pracy 21 sierpnia zorganizowano wycieczkę do Sandomierza. W pierwszej części uczestnicy zwiedzali to renesansowe miasto, następnie Winnicę Sandomierską, gdzie na plantacji przeprowadzono szkolenie i szczegółowo omówiono zasady uprawy winorośli.

 

Wpisując się w obchody 100 lecia Niepodległości przed Biurem Zarządu został posadzony „Dąb Niepodległości” oraz kamień z tablicą pamiątkową.

 

 

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 06.04.2019 roku został wybrany nowy Zarząd ROD. Prezesem ponownie został wybrany Jerzy Pstrągowski. Zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

 1. Modernizacja sieci energetycznej planowana wartość to 75 321,00 złotych.. W ramach modernizacji zostało zainstalowane 38 skrzynek licznikowych;
 2. Remont sieci wodociągowej koszt 349.000,00 złotych. W ramach tego zadania został wykonany program organizacyjno-użytkowy na budowę sieci wodociągowej oraz wykonano część sieci między innymi: przewód wodociągowy Ø110 o długości 446 mb, przewód wodociągowy Ø 63 o długości 1.013 mb; przewód wodociągowy Ø 25 o długości 448 mb i 124 punkty czerpalne na działkach;
 3. Ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców oraz Prezydenta Miasta Siedlce został traktorek ogrodniczy.

Na planowane w 2019 roku zadania inwestycyjno-remontowe otrzymaliśmy dotację z Okręgu Mazowieckiego PZD w wysokości 90 000,00 złotych,

 W 2019 roku po raz pierwszy zorganizowano piknik z okazji Dnia Działkowca na zewnątrz Domu Działkowca, bo dotychczasowa formuła świętowania już się wyczerpała. Podczas pikniku Pani Marszałek Janiana Ewa ORZEŁOWSKA i Prezydent Miasta Andrzej SITNIK uroczyście przekazali kluczyki do traktorka ogrodniczego, którego zakup został współfinansowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD 2019 przez samorząd województwa mazowieckiego i miasto Siedlce.

 W uznaniu zasług za działalność na rzecz Ogrodu wręczono pięć odznaczeń „Za zasługi dla ROD”. Odznaczenie to zostało dopiero, co ustanowione przez PZD i po raz pierwszy wręczone w Ogrodzie. Jako pierwszy odznaczenie to otrzymał Prezydent Miasta Siedlce Andrzej SITNIK, który jest długoletnim działkowcem w naszym ROD, ale jako działacz samorządowy, a obecnie Prezydent Miasta wspiera działkowców nie tylko naszego Ogrodu.

Otrzymaliśmy również nagrodę od Prezydenta miasta w wysokości 1 400,00 złotych, za którą zakupiliśmy dwie kuchenki elektryczne do Domu Działkowca przy ul. Piaskowej 235

2020 rok minął pod znakiem pandemii koronowirusa COVID - 19. Pierwszy raz w historii Ogrodu nie odbyło się walne zebrania sprawozdawcze. Zarząd na podstawie Zarządu Krajowego PZD podjął decyzję o odstąpieniu od zwoływania walnego a swe działania prowadził na podstawie preliminarza i uchwał walnego zebrania z 2019 roku.

Z tego samego powodu nie zorganizowano Dnia Działkowca, a uczczenie jubileuszu 40 lecia istnienia Ogrodu ograniczyły się tylko do umieszczenia tablicy pamiątkowej na Domu Działkowca i banera na budynku Biura Zarządu.

 


 

Prezesi ogrodu