S K Ł A D    Z A R Z Ą D U

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI” 

L.p.
Imię i nazwisko
Funkcja

1

 

Jerzy PSTRĄGOWSKI

Prezes

2.

 

Krzysztof CZYŻEWSKI

I Wiceprezes

3.

 

Jerzy BIELECKI

Wiceprezes

4.

 

Tadeusz MAZURCZAK

Sekretarz

5.

 

Jan OLSZEWSKI

Skarbnik

6. 

Zofia DUBER

Członek

7.

Marek GOLEC
 

Członek

8.

 

Antoni KRASNODĘBSKI

Członek

9.

 

Jerzy MAKOSZ

Członek
10.

 

Jan SOKOŁOWSKI

 

Członek

11.

 

 

Członek

                                                       

                                                             S K Ł A D                                                        

    Komisji Rewizyjnej 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI”  w Siedlcach.

L.p. Imię i nazwisko Funkcja

1.

Marianna ROSA

Przewodnicząca

2.

Andrzej SIEJKA

Wiceprzewodnicząca

3.

Bogusława JASZCZUK

Sekretarz

4.

Kazimierz MIŁKOWSKI Członek

5.

Józef WOJTKOWSKI

Członek