S K Ł A D    Z A R Z Ą D U

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI” 

L.p.
Imię i nazwisko
Funkcja

1

Krzysztof CZYŻEWSKI

Prezes

2.

 

Tadeusz MAZURCZAK

I Wiceprezes

3.

 

Jerzy BIELECKI

Wiceprezes

4.

 

Alina KOZIKOWSKA

 

Sekretarz

5.

 

Marek GOLEC

Skarbnik

6. 

 

Zofia DUBER

Członek

7.

Czesław DYLAK

Członek

8.

 

Antoni KRASNODĘBSKI

Członek

9.

 

Jerzy MAKOSZ

Członek
10.

 

Jan OLSZEWSKI

Członek

11.

Jan SOKOŁOWSKI

Członek

                                                       

                                                             S K Ł A D                                                        

    Komisji Rewizyjnej 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZŁOTE PIASKI”  w Siedlcach.

L.p. Imię i nazwisko Funkcja

1.

Marianna ROSA

Przewodnicząca

2.

Andrzej SIEJKA

Wiceprzewodnicząca

3.

Bogusława JASZCZUK

Sekretarz

4.

Kazimierz MIŁKOWSKI Członek

5.

Józef WOJTKOWSKI

Członek